• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg

За рекламата

Всеки един от нас си има своя лична идея за това какво е Рекламата. Това е така, защото всички ние постоянно сме засипвани от рекламата като стотици и хиляди обяви, рекламни текстове, филми или съобщения и малко или много сме повлияни от въздействието й. Дали искаме да им обърнем внимание или не, няма голямо значение. Видяното, чутото или прочетеното си е реклама. Нейната роля като стопански, икономически, културен дори и политически феномен нараства все повече и повече.

Пропорционално с ролята на рекламата в глобалния свят, нараства и интересът към нея. Това е лесно обяснимо, имайки се предвид, че една успешна рекламна стратегия носи многократна възвращаемост на вложените в нея средства.

Но да бъде създадена Вашата успешна рекламна стратегия не е никак лесна задача.

Често се случва сам рекламодателят да счита, че е достатъчно вдъхновен и компетентен да създаде и приложи лична рекламна стратегия. Защо обаче това в повечето случаи се оказва само хвърляне на средства и енергия без особен резултат? Обикновено така създадената реклама не носи задоволителен резултат или защото не е направено качествено проучване на пазара, или защото не е насочена правилно, или защото не е достатъчно атрактивна, или всичко това на едно.

Точен критерий за успех на една рекламна стратегия до сега не е измислен, но идеята е тя да покрие разходите и да донесе печалба, а когато говорим за ефективност на рекламната стратегия, то тогава тя трябва да покрие многокрано вложените в нея средства. За да направим Вашата рекламна стратегия не успешна, а ефективна, ние разчитаме на професионализъм на всяко ниво. Ефективната реклама е комплексно явление, зад което стои цял механизъм от проучвания, обмислени стратегии, оригинални идеи, прецизен подбор на средства и най-вече изпипване на всеки един детайл.

Условията за Вашата успешната реклама, която да донесе успех на бизнеса Ви, трябва да бъде изготвена не от един или двама специалисти, а от цял екип професионалисти. Доверявайки се на екипа на Anjela, Вие се доверявате на точно този екип, като всеки един от нас гарантира качество на своята работа и професионализъм в своята област.

Наши приоритети са да се запознаем подробно с идеите на Вашия бизнес или същността на продуктите Ви, да направим проучване на пазара, конкуренцията, потребителските нагласи, след което да позиционираме стабилно обекта на рекламата и да създадем оптимално най-адекватната рекламна стратегия за него.

Ние можем да Ви помогнем да си създадете отличен имидж или да подобрим този, който вече сте си създали, като вложим цялата си творческа енергия, за да създадем уникална и перфектна по мярка и стойност качествена реклама. За Вас остава само да инвестирате в собствения си успех.