• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg

Пазарни проучвания

Пазарните и социологическите проучавания в съвременната икономическа среда са от голямо значение за вземане на адекватни бизнес решения.

Различните проучвания, свързани с пазара, са от огромно значение за успеха на всеки бизнес. Ние можем да Ви предложим:

  1. Пазарни проучвания – обхващат размера и характера на пазара, географско местоположение на потенциалните потребители, структурата на пласментната мрежа, анализ на тенденциите, влияещи върху структурата на пазара.
  2. Пласментни проучвания - обхващат проучване на обема на продажби по отделни райони,оценка на ефективността на каналите за реализация, налични материални запаси и др.
  3. Продуктови проучвания - извършва се оценка на собствената стока и тази на конкурентите, усъвършенстване на продукта, търсене на нови пазари, насочване на усилията към подобряване на опаковката.
  4. Рекламни проучвания - извършва се анализ на ефективността на рекламата и други комуникационни средства.

Специалистите в екипа на Anjela отлично познават своята работа и спокойно можете да се доверите на техния професионализъм. Поискайте от нас оферта за проучването, от което се нуждаете и ние ще Ви предложим най-доброто за Вас.