• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg

Транспортна реклама

Транспортната реклама е чудесна рекламна стратегия за популяризиране, утвърждаване и налагане на марка, продукт или услуга.

Транспортната реклама е част от външната реклама. Като такава тя притежава всички нейни предимства и качествa:

  • Голям териториален обхват;
  • Относително дълго съществуване;
  • Създаване на усещане за познатост у клиента;
  • Възможност за проявяване на творчество и креативност;
  • Разходите за изготвянето и издаването на материалите за външна реклама са по-ниски от тези при другите медии.

Това, с което тя се отличава от останалите средства на външната реклама, е нейната постоянна подвижност. Дали ще е върху фирмени автомобили, градски/междуградски транспорт или маршрутни таксита, ние ще проектираме и реализираме Вашата  реклама.

Поискайте от нас оферта за Вашата транспортна реклама и ще получите подробна 3D презентация на нашите идеи.